Released Decks — Constellations

Filler / Master BadgeCards

Yoh Tomoe, Kanata Nanami, Suzuya Tohzuki, Azusa Kinose, Homare Kanakubo, Ryuunosuke Miyaji, Naoshi Haruki, Iku Mizushima, Kotarou Hoshizuki, Kazuki Shiranui, Tsubasa Amaha, Hayato Aozora, Shiki Kagurazaka

This deck is masterable with 12 cards and each is worth 2.

Deck Information
Deck Name: Constellations
File Name: constellations
Series: Starry*Sky
Deck Maker/Donator: Bun / Bun
Color: Orange
Wishers
None
Masters
None.